Nové VOP společnosti

Vážený zákazníku,

sdělujeme Vám, že od 1.7.2022 dochází ke změně smluvních podmínek pro poskytování služeb, a to v souvislosti s přijetím zákona č. 374/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). Tímto zákonem byla provedena transpozice Směrnice EP a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11.12.2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace, do národní legislativy. Případný nesouhlas s novými podmínkami nezakládá právo na bezplatné vypovězení smlouvy.

Při uzavření smlouvy bude nově účastníkům poskytováno také shrnutí smlouvy, které obsahuje klíčové informace o poskytované službě. Smlouva rovněž nově obsahuje ověřovací kód účastníka, který je důležitý pro provedení změny poskytovatele služby přístupu k internetu. Nově je rovněž zakotveno právo účastníka na paušální náhradu pro případ, že by proces změny poskytovatele služby proběhl se zpožděním. Spotřebitelům je nabízena funkce sledování a kontroly využívání každé z účtovaných služeb (§ 63 odst. 9 zákona o elektronických komunikacích). Dochází též k rozšíření poskytovaných informací účastníkům.

Při čerpání balíčku služeb kdy jsou služby účastníkům poskytovány v rámci jedné smlouvy nebo na základě smluv spojených, z práva spotřebitele na ukončení jakékoliv složky balíčku, jenž obsahuje službu přístupu k internetu nebo veřejně dostupnou interpersonální komunikační službu založenou na číslech, před koncem sjednaného období z důvodu vadného plnění nebo jiného porušení smlouvy, vyplývá právo na ukončení všech složek balíčku.

Nově budou smlouvy uzavírány i elektronicky, uzavřené smlouvy budou účastníkům okamžitě zaslány na e-mail.

Nové znění Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování datových služeb je zveřejněno na www.wifcom.cz

WIFCOM