top of page

Kamery do bytových a panelových domů

 
 
 
 
 

V poslední době se velmi často řeší otázka bezpečnosti a ochrany bytových domů. Ty jsou často vystavovány útokům vandalů, a to jak zvenčí, tak ale i vevnitř - ve společných prostorách domu. Je tak nasnadě využít kamerového systému. Jeho předností je neustálý monitoring společných prostorů, a tak i dokumentace případné trestné činnosti, ale také účinek preventivní, kdy kamerami monitorované domy jsou prokazatelně pachateli méně napadány.

studie-rd-490x336-1.png

Kompletní návrh vám rádi zpracujeme zcela zdarma.

 

Instalace kamer v bytových a panelových domech má své podmínky

 

Co je možné hlídat

 

Je potřeba myslet na to, že kamerový systém by neměl příliš zasahovat do soukromí obyvatel domu. Bezproblémová je instalace v těchto prostorech: sklepy,  půdy a vchody do nich, garáže, kočárkárny, kolárny, prostory dopisních schránek, vnější plášť budovy (a jeho bezprostřední okolí), vstupní dveře do domu, vstupní chodby k výtahům a ke schodištím, včetně výtahů a schodišť.

V těchto prostorách je možno instalovat kamerové systémy bez souhlasu nájemců či vlastníků bytů.

Kde nesmí být kamery

 

Kamerový systém by ale neměl monitorovat například vstupy do jednotlivých bytů, protože tak může podle Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) dojít k zásahu do soukromí těch, kteří takové byty nejen obývají, ale i příležitostně navštěvují. Proto lze provozovat kamerové systémy zaměřené na konkrétní byty pouze v opravdu výjimečných a odůvodněných případech a pouze se souhlasem všech obyvatel dotčených bytů.

Co je nutností

 
  • Seznámit obyvatele domu s instalací kamerového systému

  • Záznamové zařízení je nutno řádně zabezpečit, aby nemohlo dojít k úniku záznamu a obsluhovat jej mohou jen vybrané osoby

  • Neměl by být uchováván záznam starší 14 dnů

  • V monitorovaných prostorech je potřeba umístit tabulky s upozorněním vč. kontaktu na správce

GDPR

 
  • Záznam o zpracování osobních ůdajů

  • Plán rozmístění kamer

  • Výstražné samolepky s kontaktem na správce dle GDPR

  • Zabezpečení nahrávacího zařízení NVR proti nežádoucímu přístupu k záznamům

bottom of page